Aktualizacja statystyk

W zakładce Statystyki zostały zaktualizowane dane dotyczące:

Przypominamy, że wg polskiego ustawodawstwa podmioty rejestrujące koniowate w Polsce nie mają obowiązku śledzenia miejsca ich pobytu. Listy zostały stworzone na podstawie adresów właścicieli koniowatych – adres ten nie musi oznaczać faktycznego adresu przebywania zwierzęcia.

Statystyki

Zapraszamy do nowo powstałej zakładki – Statystyki.

Na razie można tam znaleźć:

  • Liczby koniowatych w podziale na województwa i powiaty.
  • Liczby właścicieli koniowatych w podziale na województwa i powiaty.

Brak danych od Polskiego Towarzystwa Kuce Szetlandzkie

Pracowników inspekcji weterynaryjnej korzystających z aplikacji dostępowej do Centralnej Bazy Danych Koniowatych informujemy, że w jej zasobach nie ma dostępnych danych koni rejestrowanych przez Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie, z powodu nie dostarczenia ich przez wyżej wymieniony podmiot rejestrujący.